Follow us:

Partneri

V priebehu rokov sa zapojilo do projektu RoboBraille mnoho organizácii z rôznych krajín. Ako partner RoboBraille môžete zastupovať spoločnosť RoboBraille vo svojej krajine, ponúkať podporu koncovým používateľom a zvyšovať informovanosť o službe. Môžete tiež chcieť učiť používateľov využívať službu RoboBraille alebo používať RoboBraille ako súčasť služieb, ktoré ponúka vaša organizácia. Možno budete mať záujem realizovať výskum o využití služby RoboBraille na podporu sebestačnosti, integrácie a inklúzie.

Ako partner spoločnosti RoboBraille sa pripojíte k medzinárodnej sieti organizácií a jednotlivcov, ktorí sa špecializujú na bežné a špeciálne vzdelávanie, rehabilitáciu a služby v oblasti zdravotného postihnutia. Partneri prizývame aj k spolupráci na príspevkoch a pravidelne sa zapájajú aj do nových projektov. V nižšie uvedenom dokumente sa uvádzajú úlohy a povinnosti partnerov v projekte RoboBraille.

Ak máte záujem stať sa partnerom spoločnosti RoboBraille, kontaktujte tím RoboBraille na adrese contact@robobraille.org.

Roles and Responsibilities of Partners in a RoboBraille-project