Follow us:

Prispejte

RoboBraille môžete pomôcť udržať dostupný ako bezplatnú službu všetkým individuálnym, nekomerčným používateľom tam, že na službu prispejte. Prispieť môžete pomocou tlačidla Prispejte a následne prostredníctvom služby PayPal alebo kreditnej karty. Ďakujeme za vašu podporu.