Dołącz do nas na:

Partnerzy

W ciągu ostatnich lat wiele organizacji z wielu krajów było zaangażowanych w RoboBraille’a. Jako partner możesz reprezentować RoboBraille we własnym kraju, oferując wsparcie użytkownika końcowego oraz upowszechniając informacje na temat tej usługi. Możesz też zachęcać użytkowników do korzystania z RoboBraille’a lub wykorzystywać go w ramach usług oferowanych przez własną organizację. Możesz też jesteście zainteresować się prowadzeniem badań naukowych, dotyczących tego, w jaki sposób można wykorzystać RoboBraille’a w rewalidacji, integracji i działaniu przeciw e-wykluczeniu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Jako partner RoboBraille’a, przyłączasz się do międzynarodowej sieci organizacji i specjalistów w zakresie rehablilitacji, rewalidacji, edukacji i różnorodnych usług dla osób niepełnosprawnych. Partnerzy są zapraszani do współpracy i opracowywania standardów, a także uczestniczą w nowych projektach.

Prosimy o kontakt z naszym zespołem pod adresem poczty elektronicznej contact@robobraille.org, jeśli chcesz zostać naszym partnerem.

Roles and Responsibilities of Partners in a RoboBraille-project