Следвайте ни:

Партньори

В продължение на годините много организации от различни страни се включиха в разработването на RoboBraille. В качеството си на RoboBraille партньор вие можете да представяте RoboBraille във вашата страна,като разпространявате информация за него и предоставяте подкрепа на крайните потребители. Може да обучите потребителите как максимално да се възползват от услугата, или да използвате RoboBraille като част от услугите, предлагани от вашата организация. Ако желаете, може да проведете проучване за това как се използва RoboBraille за насърчаване на самостоятелността, интеграцията и приобщаването.

Като партньор по RoboBraille, вие ставате част от международна мрежа от организации и лица, специализирани в масовото и специално образование, рехабилитацията и подпомагането на хора със затруднения. Партньорите редовно получават покани за съавторство в публикации, и участие в нови проекти. Статията по-долу очертава ролите и отговорностите на партньорите в проекта RoboBraille.

Ако желаете да се присъедините към нас, свържете се с екипа на RoboBraille на Ако желаете да се присъедините към нас, свържете се с екипа на RoboBraille на contact@robobraille.org.