Follow us:

Úvod do RoboBraille

RoboBraille je e-mailová a webová služba na automatické prevádzanie dokumentov do rôznych alternatívnych formátov pre zrakovo postihnuté osoby a osoby s poruchami čítania.

Služba RoboBraille je dostupná 24 hodín denne ako samoobslužné riešenie a je k dispozícii bezplatne pre individuálnych nekomerčných používateľov mimo inštitúcií povinných poskytovať podporu (akademická inštitúcia, organizácia, asociácia alebo podobne). Používatelia na využívanie služby nemusia byť registrovaní. Cieľom je podporovať a presadzovať sebestačnosť ľudí so špeciálnymi potrebami zo sociálneho hľadiska, vo vzdelávacom systéme a na trhu práce. Ďalším prínosom je ochrana súkromia osôb, ktoré potrebujú materiály v alternatívnych formátoch.

Webové rozhranie RoboBraille je k dispozícii aj v prispôsobených verziách na inštitucionálne využitie (vrátane akademických inštitúcii, organizácii, združení alebo podobne), ktoré majú možnosť zahrnúť na svoje webové stránky. Možnosti konverzie dokumentov spoločnosti RoboBraille možno tiež integrovať do knižničných systémov a systémov riadenia vzdelávania na podporu používateľov so špeciálnymi potrebami. Inštitucionálne využitie podlieha predplatnému. Kontaktujte spoločnosť Sensus na adrese contact@sensus.dk alebo +45 48 22 10 03 s cieľom získať zmluvu o poskytnutí služby RoboBraille na akademické a / alebo inštitucionálne účely.

RoboBraille bol pôvodne vytvorený spoločnosťou Synscenter Refsnæs (Národné centrum pre deti a mládež so zrakovým postihnutím v Dánsku) a Sensus ApS. Služba v súčasnosti vylepšujú a prevádzkujú spoločnosti Sensus a nezisková asociácia RoboBraille Outreach. Od svojho spustenia v roku 2004 získal RoboBraille mnoho medzinárodných ocenení, medzi ktoré patrí WISE 2012 Award for Inclusion in Education, BETT 2010 Award for Best Special Education Needs solution a 2008 European Commission e-Inclusion Award for e-Accessibility.

RoboBraille je súčasťou iniciatívy Raising the Floor (Zvyšovanie povedomia) na zvýšenie prístupnosti a inkluzívnosti. RoboBraille je aj prianenou organizáciou konzorcia DAISY, ktoré implementuje niekoľko častí DAISY do RoboBraille. RoboBraille chce poďakovať konzorciu DAISY za poskytnutie prístupu k projektom s otvoreným zdrojovým kódom. Spoločnosť RoboBraille tiež ďakuje spoločnosti Microsoft za poskytnutie služieb Microsoft Office pre túto službu.

RoboBraill ponúka štyri rôzne kategórie služieb:

  • Braillovské služby
  • Audio služby
  • Služby elektronickej knihy
  • Služby prístupnosti

Braillovské služby

Prepis dokumentov do a z plnopisu a skratkopisu v súlade s braillovským kódom pre bulharský, český, dánsky, britský, anglický, americký, francúzsky, nemecký, grécky, maďarský, islandský, taliansky, nórsky, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský a španielsky jazyk. Dokumenty môžu byť navyše naformátované a strany číslované a dodávané ako súbory pripravené na tlač v rôznych digitálnych braillovských formátoch.

Audio služby

Konverzia na jednoduché súbory MP3 a hovoriace DAISY knihy vrátane kníh DAISY s hovorenou matematikou. Funkcie prevodu zvuku v súčasnosti zahŕňajú vysoko kvalitné hlasy pre: arabský, dvojjazyčnú arabčinu / angličtinu, bulharský, britský a americkú angličtinu, český, čínsky (kantonský, mandarínsky, taiwanský dialekt), dánsky, taliansky, japonský, kórejský, litovský, nórsky, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky (kastílsky a latinskoamerický), švédsky a waleský jazyk.

Služby elektronickej knihy

Dokumenty je možné prevádzať na e-knihy formátov EPUB aj Mobi Pocket (Amazon Kindle). EPUB možno ďalej konvertovať na Mobi Pocket a naopak. Pre slabozrakých používateľov možno zväčšiť riadkovanie v elektronickej knihe, aby sa tak pri bežných elektronických čítačkách umožnilo primerané zobrazovanie textu . RoboBraille umožňuje aj konverziu dokumentov do formátu EPUB3 s viacerými vrstvami médií.

Služby prístupnosti

Inak nedostupné dokumenty, ako sú obrazové súbory vo formátoch GIF, TIFF, JPG, PNG, BMP, PCX, DCX, J2K, JP2, JPX, DJV, PDF a všetky ostatné typy PDF dokumentov, môžu byť konvertované do prístupnejších formátov vrátane PDF so značkami, DOC, DOCX, Word XML, XLS, XLSX, CSV, TXT, RTF a HTML. Služba ďalej podporuje konverziu dokumentov balíka Microsoft Office na označené prezentácie PDF a Microsoft PowerPoint do súborov RTF a webových projektov.