Následuj nás:

Partneři

V průběhu let se do služby RoboBraille zapojil mnoho organizací z mnoha zemí. Jako partner RoboBraille můžete RoboBraille zastupovat ve své zemi, nabízet podporu koncovým uživatelům a šířit informace o této službě. Můžete také chtít učit uživatele využívat výhod RoboBraille anebo využívat RoboBraille jako součást služeb, které Vaše organizace již nabízí. Případně můžete provést výzkum o využití RoboBraille k podpoře soběstačnosti, integrace a začlenění.

Jako partner RoboBraille se stáváte členem mezinárodní sítě organizací a jednotlivců specializujících se na běžné a speciální vzdělávání, rehabilitaci a služeb pro postižené. Partneři jsou vyzváni ke spoluvytváření dokumentů a pravidelné účasti na nových projektech. Dokument níže popisuje role a odpovědnosti partnerů v projektu RoboBraille.

Pokud máte zájem stát se partnerem RoboBraille, neváhejte kontaktovat RoboBraille tým na adrese contact@robobraille.org.

Roles and Responsibilities of Partners in a RoboBraille-project