Follow us:

Ochrana osobných údajov a zmluvné podmienky

Ochrana osobných údajov

Proces prevodu dokumentov RoboBraille je plne automatizovaný bez interakcie človeka. Zdrojové dokumenty sú prijaté na poštovom serveri RoboBraille, spracované jedným alebo viacerými agentmi spoločnosti RoboBraille a výsledok sa vráti používateľovi v e-maile. Zdrojový dokument je následne odstránený zo serverov.

Záznamy o transakciách sa uchovávajú na účely štatistiky, manažmentu a prevencie spamu.

Zmluvné podmienky

Spoločnosť Synscenter Refsnæs a Sensus poskytuje službu RoboBraille bez záruky. Spoločnosť Synscenter Refsnæs ani spoločnosť Sensus nenesú žiadnu zodpovednosť za priame a / alebo nepriame straty súvisiace s používaním služby. Poskytovatelia služieb predpokladajú, že používatelia majú primerané práva na všetky dokumenty v súvislosti s ktorými bola použitá služba. Poskytovatelia služby ďalej predpokladajú, že užívatelia používajú službu v súlade s podmienkami stanovenými na tejto webovej stránke.

RoboBraille je bezplatne k dispozícii jednotlivcom na striktne osobné, nekomerčné použitie. Inštitucionálne využívanie služby vyžaduje dohodu o poskytovaní služieb so spoločnosťou Sensus. Užívatelia prepojení s inštitucionálnym rámcom (akademická inštitúcia, organizácia, združenie alebo podobne), ktorí sú povinní poskytovať podporu, predstavujú skôr inštitucionálnych než individuálnych používateľov. Okrem toho sa za inštitucionálnu považuje aj organizovaná inštruktáž študentov, klientov, zamestnancov, členov, absolventov a ďalších používateľov o využití služby. Je potrebné, aby sa inštitucionálni používatelia, ako sú akademické inštitúcie, organizácie, združenia a iné inštitúcie, ktorí chcú službu bezplatne sprístupniť študentom, klientom, zamestnancom, členom, absolventom a ďalším v rámci primeraných úprav a / alebo prostredníctvom vlastných rozhraní so svojimi, obrátili na Sensus na adrese contact@robobraille.org v súvislosti s dohodou o poskytovaní služieb.

Komerčné využitie služby, ako je predaj materiálu, ktorý je výsledkov využitia služby, ako aj inštitucionálne využívanie služby bez riadnej dohody o poskytovaní služieb je prísne zakázané. Akademické inštitúcie, ktoré chcú ponúknuť službu ako oficiálne primerané úpravy, by mali uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou Sensus na inštitucionálne využitie. Organizované inštruktáže študentov a iných používateľov o používaní služby predstavuje inštitucionálne využitie. v prípade zneužitia a / alebo porušenia podmienok uvedených na tejto webovej stránke budú prijaté príslušné právne opatrenia.