Follow us:

Zdroje

Existuje obrovské množstvo informácií súvisiacich so službou RoboBraille vrátane používateľských príručiek, brožúr, vedeckých štúdií, technických poznámok, log, fotografií a ďalších informácií.

Uvedené zdroje možno šíriť a vyžívať na účely vzdelávania bezplatne, pokiaľ sa uvedie vlastníctvo a odvolávka na zdroj. Please refer to the English site to access the resources