Следвайте ни:

Поверителност & Условия

Поверителност

Процесът по конвертиране на документите с RoboBraille е изцяло автоматизиран, без човешка намеса. Документите се получават на имейл сървъра на RoboBraille, обработват се от един или повече RoboBraille конвертори и резултатите се изпрашат обратно по e-mail на потребителя. Оригиналните документи, постъпили в сървъра веднага след това се изтриват.

Водят се регистри за конвертираните документи с цел превенция от спам, както и за статистически и управленски цели.

Условия

RoboBraill действа на директен принцип. Нито Synscenter Refsnæs, нито Sensus (доставчикът на услугата) носят каквато и да е отговорност за директни и/или индиректни загуби, свързани с използването на услугата. Доставчиците на услугата предполагат, че потребителите разполагат със съответните права върху всеки документ, спрямо който услугата се използва. Доставчиците на услугата разчитат, че потребителите използват услугата в съответствие с условията, посочени в този сайт.

RoboBraill е достъпна безплатно за индивидуалните потребители със строго некомерсиален характер. Институционални потребители, като университети и други, които искат да направят услугата достъпна чрез персонален интерфейс за своите студенти, служители, клиенти и други, трябва да се свържат със Sensus на contact@robobraille.org за сключване на споразумение за ползване на услугата.

Търговско ползване на услугата, като препродажбата на материалите , продуцирани с услугата, както и ползване на услугата от институции без съответното споразумение с доставчика, е строго забранено. В случай на злоупотреба и/или нарушение на условията, посочени в този сайт, ще бъдат предприети необходимите законови действия.