Følg os:

Databeskyttelse & Betingelser

Databeskyttelse

Konvertering via RoboBraille er 100% automatiseret og foregår udelukkende teknologisk, uden nogen manuel håndtering. Tekster og dokumenter, der sendes til RoboBraille, bliver modtaget af mailserveren og indholdet behandles af en eller flere RoboBraille agenter (computere). Resultatet af konverteringen sendes straks tilbage til brugeren i en e-mail. Derefter slettes alt fra serverne.

Datatrafik registreres udelukkende til statistiske formål samt for at forhindre spam og misbrug.

Betingelser

RoboBraille-tjenesten anvendes som den er og udelukkende på brugerens eget ansvar. Synscenter Refsnæs og Sensus ApS (ejere af tjenesten) påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller ubehageligheder relateret til brug af tjenesten. Synscenter Refsnæs og Sensus ApS antager at brugerne har de fornødne rettigheder til de dokumenter, de sender via RoboBraille-tjenesten samt at brugerne anvender tjenesten efter de betingelser, der er beskrevet på denne webside.

RoboBraille tjenesten er gratis at anvende for individuelle brugere til private, ikke-kommercielle formål. Institutionelt brug af tjenesten forudsætter en serviceaftale med Sensus. Organiseret instruktion af studerende, klienter, medarbejdere, medlemmer, alumni eller andre sidestilles med institutionelt brug. Institutionelle brugere, herunder uddannelsesinstitutionerne, som ønsker at stille tjenesten omkostningsfrit til rådighed for studerende, klienter, medarbejdere, medlemmer, alumni og andre via egne systemer opfordres til at kontakte Sensus på contact@robobraille.org med henblik på at indgå en serviceaftale.

Al kommerciel anvendelse af RoboBraille-tjenesten, herunder produktion af materialer med salg/videresalg/overdragelse/distrubution for øje, samt al institutionel brug af tjenesten uden serviceaftale med Sensus, er strengt forbudt. Ved misbrug af tjenesten eller overtrædelse af betingelserne for anvendelse af tjenesten således som disse er beskrevet på denne side, vil medføre omgående politianmeldelse og retsforfølgelse.