Dołącz do nas na:

Polityka prywatności

Prywatność

Proces przetwarzania dokumentów przez system RoboBraille jest w pełni zautomatyzowany, bez jakiegokolwiek udziału ludzkiego. Dokumenty źródłowe otrzymywane przez serwer pocztowy RoboBraille’a, przetwarzane są jeden za drugim w kolejności dostarczania. Przetworzony wynik dostarczany jest do nadawcy w postaci listu elektronicznego. Dokumenty źródłowe są sukcesywnie kasowane z przetwarzających je serwerów.

Zapisy realizowanych transakcji przechowywane są jedynie do celów statystycznych, zarządzania infrastrukturą oraz jako wzorce zapobiegające działaniom niepożądanym.

Terms

Synscenter Refsnæs ani Sensus (dostawcy) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie i / lub pośrednie straty wynikające z korzystania z tej usługi. Dostawca usługi zakłada, że użytkownicy posiadają wystarczające uprawnienia do korzystania z dowolnego dokumentu przesłanego do przetworzenia. Usługodawcy zakładają, że użytkownicy korzystają z oferowanych usług zgodnie z warunkami określonymi na stronie internetowej.

Usługi oferowane przez RoboBraille’a są dostępne bezpłatnie dla użytkowników indywidualnych na zasadach ściśle niekomercyjnych. Użytkownicy instytucjonalni, tacy jak uniwersytety i inne instytucje, mogą uzyskać dostęp do usług dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych studentów, pracowników, klientów i innych osób. Zainteresownych prosimy o kontakt z Sensus poprzez contact@robobraille.org, w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi.

Komercyjne wykorzystanie naszych usług do odsprzedaży materiałów produkowanych przez nasz serwis, jak i instytucjonalne korzystanie z naszych usługi bez odpowiedniej zgody jest zabronione. Działania prawne zostaną podjęte w przypadku nadużycia i / lub naruszeniem warunków określonych w niniejszym serwisie internetowym.