Следвайте ни:

Ресурси

Съществува огромен обем от информация, свързана с програмата RoboBraille, в това число наръчници за ползватели, брошури, академични публикации, технически бележки, лога, фотографии, и др.

Тези източници могат да се използват свободно за обучителни и дисеминационни цели, след като се упомене съответния източник. Please refer to the English site to access the resources