Следвайте ни:

Въведение в RoboBraille

RoboBraille е услуга, базирана на Интернет и е-mail, която автоматично преобразува документи в множество алтернативни формати за хора със зрителни увреждания и затруднения с четенето.

RoboBraille е достъпен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като автономно, безплатно решение, достъпно за всички некомерсиални ползватели, като за използването на програмата не е необходима регистрация. Целта е да се подпомогне и промотира самостоятелността на хора със специални потребности в образователната система и на трудовия пазар. Допълнително преимущество е, че RoboBraille запазва анонимността на тези, които се нуждаят от документи в алтернативен формат.

За институционална употреба интерфейсът на RoboBraille е достъпен в адаптирана версия за академични институции и други организации, които биха искали да включат програмата в своите уебсайтове. Възможностите на RoboBraille за конвертиране на документи може да се интегрират в системата на библиотеките и в системите за управление на ученето (LMS) с цел предоставяне подкрепа на хората със специални потребности, които ползват тези системи. Ползвателите на институционалната версия заплащат абонаментна такса.

RoboBraille е разработен съвместно от Synscenter Refsnæs (Национален център за деца и младежи със зрителни увреждания в Дания) и Sensus ApS. От влизане в употреба през 2004, RoboBraille е спечелил редица международни награди, в това число наградата WISE за 2012 г. за принос към включващото образование, наградата BETT (2010) за най-добро решение в областта на специалните обучителни потребности, наградата на Европейската комисия e-Inclusion за достъпност (2008), и др.

RoboBraille е част от инициативата „Повишаване на възможностите“ за повишаване на достъпността и по-нататъшно включване. RoboBraille е асоцииран член на Daisy Consortium.

RoboBraille предлага четири различни категории услуги:

Брайл услуги

Транскрибирането на документи в и от контактно и безконтактно Брайлово писмо в съответствие с Брайловия код на датски, британски английски, американски английски, италиански, френски, гръцки, немски, исландски, норвежски, португалски, словенски и испански. Документите могат да бъдат допълнително форматирани, страниците да се номерират и да бъдат предоставени в готов за отпечатване вид в различни дигитални Брайлови формати.

Аудио услуги

Конвертиране в обикновени mp3 файлове и Daisy говорещи книги, включително Daisy говорещи книги по математика. Характеристиките на аудио конвертирането в момента включват висококачествени гласове на арабски, двуезичен арабски/английски, български, британски и американски английски, датски, холандски, немски, френски, унгарски, италиански, литовски, полски, португалски, румънски, словенски, кастилски и латиноамерикански испански.

Електронни книги

Документите могат да бъдат конвертирани както в EPUB, така и в Mobi Pocket (Amazon Kindle) формати за електронни книги. Нещо повече, EPUB може да бъде конвертиран в Mobi Pocket и обратно. За да бъдат подпомогнати хората с нарушено зрение, програмата позволява промяна размера на шрифта в електронната книга, така че той да е по-подходящ за четене на обикновените електронни четящи устройства.

Услуги за достъпност

Недостъпните при определени условия формати, като gif, tiff, jpg, bmp, pcx, dcx, j2k, jp2, jpx, djv и image-only pdf, както и всички видове pdf файлове могат да бъдат конвертиране в други, по=лесно достъпни формати, като например tagged pdf, doc, docx, Word xml, xls, xlsx, csv, text, rtf и html. Програмата дава възможност за преобразуване на Microsoft Office документи в tagged pdf файлове, както и на Microsoft PowerPoint презентации в rtf файлове и web-проекти.