Контакти

Основен начин за контакт

RoboBraille
Sensus ApS
Københavnsvej 27, 2
DK-3400 Hillerød
Denmark
Телефон (+45) 48 22 10 03
www.robobraille.org
contact@robobraille.org

RoboBraille Поддръжка и Запитвания

Моля,пишете на: contact@robobraille.org

RoboBraille Управление и Съгласуване

Lars Ballieu Christensen, RoboBraille Administrator. Email: lars@robobraille.org. Телефон: +45 40 32 68 23
Tanja Stevns, Project Manager. Email: tanja@robobraille.org. Телефон: +45 23 24 06 72