Следвайте ни:

Видео

.

RoboBraille SMART Alternate Media – School for the Partially Sighted in Bucharest, Romania (2014)

Video showing how visually impaired students are being introduced to the RoboBraille alternate media solution at the School for the Partially Sighted in Bucharest, Romania.

.

RoboBraille and Tablet Reading – School for the Partially Sighted in Bucharest, Romania (2014)

Introductory video on the use of RoboBraille and reading on tablets at the School for the Partially Sighted in Bucharest, Romania.

.

RoboBraille в образованието – случай от практиката – Кипър, 2013 г.

https://youtu.be/u6avF6sphUE 

RoboBraille документален филм – В подкрепа на приобщаващото образование (2012)

Филмът илюстрира по какъв начин RoboBraille подкрепя хората със специални потребности в приобщаването им в масовото образование. Филмът е заснет във връзка с годишното връчване на наградите WISE 2012 в Доха, Катар, където RoboBraille спечели наградата WISE за принос към приобщаващото образование.

 

.

Представяне на RoboBraille (2009)

Видео, заснето от Европейската Комисия за RoboBraille – спечелила наградата за електронно включващо образование.

.

Материал на EuroNews по повод на наградената програма RoboBraille (2012)

RoboBraille е сред шестте носители на наградата WISE за 2012 година. Около 5:30 минути от телевизионната програма са посветени на RoboBraille.

.

RoboBraille е безплатна базирана на електронната поща услуга в помощ на хора с увредено зрение и с дислексия (2010)

RoboBraille е удостоената с наградата BETT за 2012 г. за най-добро решение в образованието на хора със специални потребности.

 

.

.