Cyfryngau yn ail wedi wneud yn hawdd

Dilynwch y pedwar cam hawdd isod i cael eich dogfen wedi throsi i ddewis arall mewn fformat hygyrch. Bydd y canlyniad yn cael ei ddarparu yn eich mewnflwch e-bost. Efallai y byddwch yn llwytho un neu fwy o ffeiliau, rhowch URL i ffeil neu teipiwch y testun yr hoffech i wedi trosi. Mae'r ffurflen yn ehangu wrth i chi wneud eich dewisiadau.

Ffynhonnell

Cam 1 - Llwythwch eich dogfen

Dewiswch eich ffeil a lanlwytho i'r gweinydd (uchafswm 64 MB). Gellir dewis sawl ffeil o'r un math. Mathau o ffeiliau a gefnogir yw  .DOC, .DOCX, .PDF, .PPT, .PPTX, .TXT, .XML, .HTML, .HTM, .RTF, .EPUB, .MOBI, .TIFF, .TIF, .GIF, .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG, .PCX, .DCX, .J2K, .JP2, .JPX, .DJV ac .ASC

 

  


© 2020 Sensus ApS. Cedwir pob hawl. Bweru gan RoboBraille®. 4.1.16