Projekti RoboBraille

Ekipa RoboBraille je za izboljšavo servisa, njegove kakovosti, funkcionalnosti in jezikovne podpore vedno aktivna v nacionalnih in mednarodnih projektih. Cilj je neomejena količina vsem dosegljivih vsebin, kjerkoli jih že potrebujete. Trenutno aktivni projekti so:

Prosperity4All (2014-2017)

Over the course of the next four years, Prosperity4All will bring a holistic design approach to create an infrastructure that will allow an ecosystem to grow, one that helps generate the rich milieu of options needed to bring a diverse population of populations into the digital future. One-size-fits-one digital inclusion. Through Sensus, RoboBraille is part of the project.

Over 2 billion people worldwide have different types, degrees, or combinations of disability, literacy, digital literacy or aging related barriers that impede or prevent use of ICT. Not long ago you could live without access to ICT quite well. However today access to ICT is required for most education, employment, and commerce, and is increasingly required for travel, health, safety, daily living and participation in most of our society. Yet we currently only reach 3 to 15% of these – in developed countries. We cannot socially, economically or politically afford to have this cumulatively large percentage of our society offline going forward. Yet there is no way to reach them with our current model.

More information is available at the project's website at http://www.raisingthefloor.org/prosperity4all/

The project is funded by the European Commission under the 7th Framework Programme.

RoboBraille Smart Alternate Media (2013-2015)

Cilj projekta je raziskovanje novih in pametnejših metod za pripravo in ustvarjanje izobraževalnega gradiva v alternativnih formatih (kot so: digitalna brajica, avdioknjige, e-knjige in druge dosegljive vrste dokumentov); tudi s pomočjo uporabe servisa RoboBraille in drugih pomembnih brezplačnih orodij ICT za nadaljnje možnosti izobraževanja učiteljev in staršev, ki se ukvarjajo slabovidnimi posamezniki. Servis RoboBraille je brezplačen in omogoča samodejno pretvorbo dokumentov v druge vrste datotek.

Partnerji iz celotne Evrope bodo sodelovali in zbirali informacije, tako bodo ustvarili kompletni učni načrt, učno gradivo in zbirko preizkušenih metodologij in tehnologij. Sodelujejo: Danska, Irska, Madžarska, Poljska, Romunija in Avstrija.

Učni načrt bo pripravljen za vpeljavo po celotni Evropi na podlagi kurikuluma in bo pomagal izboljšati kakovost izobraževanja za slabovidne in osebe z bralnimi težavami s pomočjo primernih orodij, metod za pripravo in stvaritvijo učnega gradiva v alternativnih formatih v učinkoviti in enostavni podobi.

Projekt podpira Evropska komisija prek programa Leonardi da Vinci part of the Life Long Learning.

Grenlandski sintetizator govora / RoboBraille Grenlandija (2013–2015)

Razvoj grenlandskega sintetizatorja govora je del večjega projekta, ki ga vodi Synscenter Refsnæs v sodelovanju z grenlandskimi temeljnimi delničarji. S podporo grenlandske vlade in občin vključuje projekt tri cilje:

 1. Razvoj brezplačnega grenlandskega sintetizatorja govora za vse s posebnimi potrebami. Sintetizator govora bo uporaben v kombinaciji z različnimi e-tehnologijami.
 2. Vzpostavitev grenlandskega e-nahrbtnika.
 3. Implementacija storitve RoboBraille na Grenlandiji. RoboBraille je brezplačna storitev, ki omogoča pretvorbo izobraževalnega gradiva in drugega tiskovnega gradiva v mnoge alternativne vrste datotek, vključno z datotekami MP3, digitalnimi zvočnimi knjigami, brajico in e-knjigami.

Projekt podpira fundacija VELUX Foundations.

RoboBraille in centralna Evropa (2012–2015)

Implementacija storitve RoboBraille v Bolgariji, Madžarski in Romuniji. Projekt implementira storitev s podporo vlad iz Bolgarije, Madžarske in Romunije. Glavni cilji projekta so:

 1. Olajšanje vključevanja slabovidnih v splošni izobraževalni sistem s pomočjo primernega izobraževalnega gradiva, ki je na voljo v različnih hitro dostopnih vrstah dokumentov.
 2. Izboljšava kakovosti sekundarne izobrazbe slabovidnih oseb z zagotavljanjem primernega učnega gradiva, ki je na voljo v različnih vrstah dokumentov.
 3. Podpora razvoja izobraževalnih metod za legastenike z zagotavljanjem učnega gradiva, ki je na voljo v različnih vrstah hitro dostopnih in poceni dokumentov. Izobraževanje bi izboljšali tudi z razvojem kataloga najboljših praks za poučevanje legastenikov.

Projekt podpira fundacija VELUX Foundation.

RoboBraille za slabovidne (2012–2014)

Cilj projekta je raziskava uporabe tabličnih računalnikov za pomoč slabovidnim osebam. Projekt je razdeljen na tri ločene razvojne aktivnosti:

 1. Razvoj e-bralca, ki bo s pomočjo povečave, kontrasta, pisave in ozadja podpiral potrebe posameznika z oteženim vidom.
 2. Razvoj aplikacije, ki bo v predavalnici prenesla sliko s pametnih tabel na tablične računalnike.
 3. Razvoj aplikacije za iOS in Android operacijska sistema, ki bo omogočala vpogled v različne informacije in ocene aplikacij namenjenih slabovidnim posameznikom.

Projekt podpira fundacija Tryg Foundation.

Storitev RoboBraille v izobraževanju (2011–2013)

Splošni cilj projekta je raziskovanje, primerjanje in razvoj uporabe storitve RoboBraille kot izobraževalnega orodja za učitelje in druge mentorje, ki se ukvarjajo s slabovidnimi učenci (osnovna šola, govorna šola in višje izobraževanje).

Z mednarodnim sodelovanjem bodo partnerji iz Danske, Irske, Velike Britanije, Italije, Madžarske in Cipra raziskovali in prepoznali didaktične prednosti uporabe servisa pri učenju posameznikov s posebnimi potrebami. Mentorji morajo izboljšati didaktične metode in vključiti novi ICT, tako se bo izboljšala tudi kakovost izobraževanja. V partnerstvu in delovnih skupinah so mnogi strokovnjaki – pedagogi, učitelji, specialni pedagogi, univerzitetni profesorji, raziskovalci, zasebni svetovalci in drugi uporabniki iz organizacij. Skupaj bodo raziskovali različne možnosti uporabe storitve RoboBraille, ki jih bodo lahko mentorji uporabili za pomoč pedagogom pri izobraževanju. Tako za slabovidne učence kot za učitelje je kakovostno učno gradivo težko dosegljivo.

Partnerstvo bo preiskovalo možnosti, podajalo predloge in razvijalo prakse premagovanja ovir. Tako bo tudi implementiralo UN Declaration of Rights for People with Disabilities (Deklaracijo Združenih narodov za pravice posameznikov s posebnimi potrebami) v vseh državah članicah projekta.

Cilj projekta je, da zberemo in razvijemo novo znanje o možnostih uporabe servisa RoboBraille pri izobraževanju slabovidnih oseb. S serijo delavnic bodo partnerji razvili nove načine uporabe in vedenje, ki se bodo lahko implementirali v izobraževalni sistem po celotni Evropi:

 • s podporo integracije slabovidnih v splošni izobraževalni sistem,
 • z izboljšavo kakovosti izobraževanja slabovidnih v vsakdanjem okolju,
 • z najboljšimi pedagoškimi praksami uporabe informacijskih tehnologij (RoboBraille).

Kot rezultat projekta bo nastal RoboBraille Best Practices Catalogue (Katalog najboljših praks storitve RoboBraille).

Projekt podpira Evropska komisija v okviru programa Leonardo da vinci part of the Life Long Learning programme.