Projekty RoboBraille

RoboBraille v Českej republike a na Slovensku (2016 – 2019)

Implementácia služby RoboBraille v Českej republike a na Slovensku. Projekt sa realizuje v spolupráci so sieťou partnerských organizácií v Českej republike a na Slovensku a s podporou vlád oboch krajín. Projekt má tieto dlhodobé ciele:

Krátkodobými cieľmi projektu je lokalizácia služby RoboBraille do českého a slovenského jazyka, vytvorenie jednej alebo viacerých digitálnych knižníc vzdelávacieho materiálu v alternatívnych formátoch; zvyšovanie informovanosti o službe RoboBraille medzi profesionálmi aj koncovými používateľmi a začatie bezplatných alternatívnych kurzov elektronického 

Dlhodobé ciele projektu majú prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov:

  1. Prijatie väčšieho podielu detí so zrakovým postihnutím do bežných škôl a zvýšenie kvality vzdelávania.
  2. Zvýšenie podielu detí a mládeže so zrakovým postihnutím, ktoré získajú ďalšie vzdelanie. Podiel zrakovo postihnutých študentov na vysokých školách a univerzitách by sa mal priblížiť minimálne podiel všeobecnej populácie na vysokých školách a univerzitách.
  3. Študentom s dyslexiou sa kompenzácia poskytuje napríklad poskytovaním prístupných študijných materiálov  vytvorených pomocou RoboBraille a primeraných výučbových postupov.

Projekt je podporený grantom od nadácie VELUX.