Námestník ministra školstva spustil projekt RoboBraille v Českej republike

Václav Pícl, námestník ministra pre všeobecné, odborné a ďalšie vzdelávanie na Ministerstve školstva ČR na úvodnom podujatí o službe RoboBraille

Dnes, Václav Pícl, námestník ministra pre všeobecné, odborné a ďalšie vzdelávanie na ministerstve školstva, spustil na seminári v Prahe trojročný projekt RoboBraille. Delegátom zastupujúcim organizácie zdravotne postihnutých osôb, vzdelávacie inštitúcie, knižnice a regionálne vlády pán Pícl hovoril o výzvach bezbariérového vzdelávania a o tom, ako služby ako RoboBraille podporujú začlenenie študentov so špeciálnymi potrebami do bežného vzdelávania.

RoboBraille Outreach, dánska mimovládna organizácia, ktorá riadi projekt, bude spolupracovať s českými partnermi pri lokalizácii služby RoboBraille do českého jazyka, poskytovať informácie všetkým príslušným zainteresovaným stranám a vykonávať sériu tréningových workshopov a seminárov pre učiteľov, študentov a ich príbuzných.

Projekt je financovaný nadáciou VELUX a plánuje sa uzavrieť v roku 2019.