Polen

 
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - Association for the Welfare of the Deaf and Blind (TPG)
Grzegorz KOZLOWSKI. Email:gkozlowski[at]tpg.org.pl
www.tpg.org.pl
 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi - Laski School for the Blind - Poland
Agata Kunicka-Goldfinger. Email:agatakunicka[at]wp.pl
www.laski.edu.pl