Náměstek ministra školství zahajuje český projekt RoboBraille

Václav Pícl, náměstek ministra pro obecné, odborné a další vzdělávání na Ministerstvu školství České republiky, oslovuje účastníky na zahajovací akci RoboBraille.

Dnes Václav Pícl, náměstek ministra pro všeobecné, odborné a další vzdělávání na Ministerstvu školství České republiky, zahájil tříletý projekt RoboBraille na semináři v Praze. Pan Pícl, oslovující delegáty reprezentující organizace zdravotně postižených osob, vzdělávací instituce, knihovny a regionální vlády,  hovořil o výzvách bezbariérového vzdělávání a o tom, jak RoboBraille a podobné služby podporují začlenění studentů se speciálními potřebami do běžného vzdělávání.

RoboBraille Outreach, dánská nevládní organizace řídící tento projekt, bude spolupracovat s českými partnery na lokalizaci služby RoboBraille pro podporu českého jazyka, šíření informací všem zúčastněným a realizaci řady seminářů pro učitele, studenty a příbuzné.

Projekt je financován nadací VELUX a jeho uzavření je plánováno na rok 2019.