Resources

Лога, фотографии, илюстрации

Тази секция съдържа лога, фотографии и илюстрации, които могат да бъдат използвани за разпространение на информация за програмата RoboBraille. Материалите могат да се използват свободно, след като се упомене съответния източник. В случай, че източник не е споменат, като такъв следва да се посочва Sensus.

Български